دسته بندی محصولات

دستگاه اندازه گیری شاخص جریان مذاب MFI

دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب Melt Flow Index (MFI)

استفاده از این دستگاه مقدار MFI (میزان گرانروی یا ویسکوزیته مواد پلاستیکی : که به صورت مقدار ماده مذابی که در مدت 10 دقیقه از دستگاه استاندارد (با دای مشخص) تحت شرایط مشخص دما و بار ، خارج میگردد، تعریف میشود) مواد ترموپلاست به دست می­ آید. این شاخص به منظور شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها تعیین می­گردد و نشان­دهنده بزرگی دانسیته مولکولی و روانی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی است.

شاخص جریان مذاب

MFI

 

زمینه ­های کاربری دستگاه :

  • تعیین میزان سهولت قالب گیری مواد پلیمری به صورت تزریق و اکستروژن
  •  تشخیص گریدهای مختلف یک پلیمر
  •  کنترل کیفیت و طبقه بندی ترموپلاستیک های با ویسکوزیته پایین
  • جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.

    Melt flow indexer

    شاخص جریان مذاب

توضیحات

دستگاه اندازه گیری شاخص جریان مذاب

دستگاه تعیین شاخص جریان مذاب Melt Flow Index (MFI)

استفاده از این دستگاه مقدار MFI (میزان گرانروی یا ویسکوزیته مواد پلاستیکی : که به صورت مقدار ماده مذابی که در مدت 10 دقیقه از دستگاه استاندارد (با دای مشخص) تحت شرایط مشخص دما و بار ، خارج میگردد، تعریف میشود) مواد ترموپلاست به دست می­ آید. این شاخص به منظور شناسایی سریعتر خواص فرایندی پلیمرها تعیین می­گردد و نشان­دهنده بزرگی دانسیته مولکولی و روانی مذاب ترموپلاست­ها در شرایط آزمایشگاهی است.

 

Catalog MFI

اطلاعات بیشتر

وزن 10 kg
Melt flow indexer

ساخت ایران